Card image cap

Kedvezményezett neve, címe: Humán Szolgáltató Központ, 5600 Békéscsaba Csaba köz 1.

Projekt címe: Foglalkoztatása növelés a békéscsabai Humán Szolgáltató Központban

Projekt azonosító száma: EFOP-1.1.3-17-2017-00016

Pályázati felhívás neve, száma: Nő az esély – foglalkoztatás (EFOP-1.1.3-17)

Támogatás összege: 6,44 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt időszak: 2018. január 02 – 2020. január 01.

Támogatott foglalkoztatottak száma: 1 fő

A foglalkoztatottság növelése a társadalmi felzárkózás kulcseleme. Az elmúlt évek törekvéseivel együtt is, országos szinten a roma népesség, kiemelten a roma nők foglalkoztatási és képzettségi szintje még messze az országos átlag alatt van. Pályázatunk fő célkitűzése a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén keresztül. A pályázat a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a közszolgáltatást végző intézményünk szolgáltatásainak jobb célzásához, minőségének javításához is hozzájárul, másrészt pedig elősegíti az együttműködő közszolgáltatási intézmények kialakítását. A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett egyházi intézményünk szociális alapellátással foglalkozik a Békési, Orosházi, Gyulai és Békéscsabai járásban. A projekt keretében 1 fő 55 év alatti, munkanélküli roma nő 24 hónapos foglalkoztatását valósítjuk meg, amelyet 12 hónapos saját forrásból történő foglalkoztatás fog legalább követni. Továbbá nyomtató, notebook, kerékpár és irodai berendezések is beszerzésre kerülnek a projektben.

Köszöntő„ne szóval szeressünk… hanem cselekedettel és valóságosan."
(1Jn 3:18)

A Magyar Pünkösdi Egyház intézményeként célunk olyan emberi kapcsolatok, közösségek megépítése, mely segítő kezet nyújt az elesetteknek, támaszt a megfáradtaknak és reménységet az elkeseredetteknek.

Egyik legnagyobb szívügyünk, hogy segítsük a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felemelkedését, esélyegyenlőségét.

Kollégáink nap, mint nap segítséget nyújtanak a helyi közösségekben, legjobb tudásuk szerint keresik a megoldást az adott társadalmi környezetben jelentkező szociális problémákra.

"Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk." 1 Korintusiaknak 10,17

Ebben a szellemiségben működünk, hiszünk és segítünk!

Intézményünk


Intézményünk Békéscsaba szívében, jól megközelíthető, akadálymentesített környezetben várja szeretettel a házi segítségnyújtást vagy étkeztetést igénylő kérelmezőit.

Szolgáltatásaink célja, hogy ellátottjaink számára az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését biztosítsuk, az önálló életvitel fenntartásában segítsük őket saját lakókörnyezetükben.

Étkeztetés szolgáltatás igénylése esetén több szociális konyhától van lehetőség kiválasztani a mindenki számára legmegfelelőbb ételt.

Útmutatóul

„Istenem, Te magad vagy a szeretet. Aki ismeri a szeretetet, Ismer Téged. A szeretetről pedig csak az tudhat valamit, Aki gyakorolja is.”


Szent Ambrus imája

Szociális ellátásaink


Card image cap

Házi segítségnyújtás

Biztosítjuk a gondozásra szoruló embereknek az egyéni igényeikre alapozott ellátás nyújtását saját környezetükben. Házi segítségnyújtás szolgáltatásunk ellátási területe: békéscsabai, békési, orosházi, gyulai járások, innen tudjuk fogadni a hozzánk forduló gondozási szükséglettel rendelkező rászorulókat.

Card image cap

Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt. A helyi igényeket figyelembe véve a rászorultak számára az ebédet kiszállítjuk. Szociális étkeztetés szolgáltatásunk ellátási területe: békéscsabai, békési, gyomaendrődi, szeghalmi járások.

ADOMÁNYVONAL